Danh mục sản phẩm

tcxd.vn


Gạch block 1

Gạch block 1 dạng men bóng hình lục giác:

Kích thước: 220 x 220 x 50 (mm)

Định mức: 23 viên/m2

Khối lượng: 4 kg


Các Sản Phẩm Liên Quan