Gạch block 1

Ngày đăng: 9/1/2014 9:55:02 AM

Gạch block 1 dạng men bóng hình lục giác:

Kích thước: 220 x 220 x 50 (mm)

Định mức: 23 viên/m2

Khối lượng: 4 kg


Các Sản Phẩm Liên Quan