Danh mục sản phẩm

tcxd.vn


Gạch block 4

Gạch block 4:

+Chuyên dùng xây tường nhà dầy 100; 200 mm

+Sử dụng cốt liệu đá, cát và xi măng liên kết cường

+Độ nén lên đến trên 100 kg/cm2. 


Các Sản Phẩm Liên Quan