Gạch block 4

Ngày đăng: 9/1/2014 10:08:58 AM

Gạch block 4:

+Chuyên dùng xây tường nhà dầy 100; 200 mm

+Sử dụng cốt liệu đá, cát và xi măng liên kết cường

+Độ nén lên đến trên 100 kg/cm2. 


Các Sản Phẩm Liên Quan