Danh mục sản phẩm


Gạch con sâu 2

Trang ChủGạch con sâuGạch con sâu 2

Gạch con sâu 2 được sản xuất từ nguyên liệu bột đá, đá mi, cát, xi măng, màu, phụ gia và chất độn... Dùng công nghệ rung hoặc ép rung cho bê tông được lèn chặt theo khuôn mẫu sẵn để tạo hình dạng cho mỗi viên gạch


Các Sản Phẩm Liên Quan