Gạch Terrazzo 3

Trang ChủGạch TerrazzoGạch Terrazzo 3

Ngày đăng: 9/1/2014 8:48:49 AM

Gạch Terrazzo Lát Sân họa tiết mắt nai:

Kích thước: 400 x 400 x 30 (mm)

Định mức: 6.25 viên/m2

Khối lượng: 10 kg


Các Sản Phẩm Liên Quan