Gạch Terrazzo 4

Trang ChủGạch TerrazzoGạch Terrazzo 4

Ngày đăng: 9/1/2014 8:52:08 AM

Gạch Terrazzo lát sân màu vàng

Kích thước: 400 x 400 x 30 (mm)

Định mức: 6.25 viên/m2

Khối lượng: 10 kg


Các Sản Phẩm Liên Quan