Danh mục sản phẩm

tcxd.vn


Gạch Terrazzo 4

Trang ChủGạch TerrazzoGạch Terrazzo 4

Gạch Terrazzo lát sân màu vàng

Kích thước: 400 x 400 x 30 (mm)

Định mức: 6.25 viên/m2

Khối lượng: 10 kg


Các Sản Phẩm Liên Quan