Gạch Terrazzo 5

Trang ChủGạch TerrazzoGạch Terrazzo 5

Ngày đăng: 9/29/2014 1:19:29 PM

Gạch Terrazzo mắt nai

Kích thước (40 x 40 x 3) cm

Trọng lượng: 10kg/viên


Các Sản Phẩm Liên Quan